Otwarty konkurs ofert - dowóz 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 06 2010 12:13:42

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5 i art. 11 - 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. - Dz. U. Nr 256, poz. 2572 oraz uchwały Nr XLIII/415/10 z dnia 28 października 2010 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadanie

dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,


Rozszerzona zawartość newsa

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5 i art. 11 - 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. - Dz. U. Nr 256, poz. 2572 oraz uchwały Nr XLIII/415/10 z dnia 28 października 2010 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadanie

dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,

Informacje wraz z arkuszem zadania dostępne są na www.bip.zebrzydowice.pl, www.zebrzydowice.pl oraz w Urzędzie Gminy, pokój nr 26, tel. 032-4755114 w godzinach od 7.30 do 15.30.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

  Szczegółowy arkusz zadania - POBIERZ