Zgłaszanie przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 06 2010 12:15:58

Zebrzydowice, dnia 03.12.2010 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że 15 grudnia 2010 roku mija termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, przedstawicieli reprezentujących ich w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert. Zgodnie z § 13 Uchwały Nr XLIII/415/10 Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 komisja konkursowa jest ciałem doradczym wójta w sprawach dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 03.12.2010 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że 15 grudnia 2010 roku mija termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, przedstawicieli reprezentujących ich w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert. Zgodnie z § 13 Uchwały Nr XLIII/415/10 Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 komisja konkursowa jest ciałem doradczym wójta w sprawach dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA