Konkurs fotograficzny "Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu"
Dodane przez admin_ug dnia Luty 22 2011 13:59:42

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs fotograficzny pt „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Nadesłane zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: tradycja, krajobraz oraz „dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi. Dla autorów nagrodzonych zdjęć Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Śląskiego ufunduje nagrody rzeczowe. Zgłoszenia należy składać do 30 września 2011 r. a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2011 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zarząd Województwa Śląskiego

OGŁASZA

Konkurs fotograficzny
pt. "Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu"

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz "dobrych praktyk" służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
a) I kategoria - Tradycja.
b) II kategoria - Krajobraz.
c) III kategoria - "Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl.
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice, Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW z dopiskiem "Konkursu fotograficznego - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu".

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 30 września 2011 r. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2011 r.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sekretariat Regionalny KSOW
Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
Tel/fax. (032) 77 40 549
E-mail: ksow@silesia-region.pl, aknysak@slaskie.pl