Przetarg IR.271.3.2011 ("Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych ...")
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 11 2011 11:32:43

Dnia 11.03.2011r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Zebrzydowice - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2011r. pod nr 80355.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresami http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=80355&rok=2011-03-11 i http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=80355&rok=2011-03-11