Przetarg IR.271.4.2011 ("Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach ...")
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 07 2011 10:19:24

Zebrzydowice, dnia 07.04.2011 r.

IR.271.4.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne"

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w SIWZ zostały zmienione warunki udziału w postępowaniu tj. pkt 5 ppkt 3 a - wiedza i doświadczenie oraz zapis dotyczący oświadczeń i dokumentów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu tj. pkt 6 ppkt 2 c.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 07.04.2011 r.

IR.271.4.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne"

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w SIWZ zostały zmienione warunki udziału w postępowaniu tj. pkt 5 ppkt 3 a - wiedza i doświadczenie oraz zapis dotyczący oświadczeń i dokumentów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu tj. pkt 6 ppkt 2 c.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w BZP w dniu 07.04.2011 r pod nr 68322.

W załączeniu SIWZ z naniesionymi zmianami.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

OGŁOSZENIE w formacie PDF.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje się pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=68322&rok=2011-04-07 .

ZMIENIONY SIWZ ZNAJDUJE SIĘ W MENU "Dokumenty przetargowe" (na stronie www.zebrzydowice.pl) - LINK