Przetarg IR.271.4.2011 ("Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach ...")
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 13 2011 14:34:21

Zebrzydowice, dnia  13.04.2011 r.

IR.271.4.2011

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  13.04.2011 r.

IR.271.4.2011

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W projekcie wykonawczym branża elektryczna: Zagospodarowanie terenu w centrum Zebrzydowice - budowa parkingu oraz placu z fontanną, zasilanie fontanny - widnieje zakres robót, który obejmuje:
- wytyczenie trasy kablowej
- wykonanie wykopów ziemnych pod kable
- nasypanie podwójnej 10 cm warstwy piasku na dnie wykopu
- ułożenie kabli i bednarki ocynkowanej w gotowych wykopach oraz założenie osłon kablowych
- zasypanie kabli w gotowych wykopach
- układanie kabla natynkowo w rurkach ochronnych w pomieszczeniach Urzędu Gminy
- zabudowa projektowanej aparatury w istniejącej rozdzielni Urzędu Gminy
- zawieszenie przęsła napowietrznego Asas 2 x 35 nad drogą
- wykonanie połączenia kabli i przewodów, przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych całego oświetlenia
W związku z tym, że prace te nie są ujęte w żadnym z przedmiarów to czy są one objęte tym przetargiem?. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar robót dotyczących zasilania fontanny uwzględniającymi w/w prace.

Odp. W pozycji 29 przedmiaru w branży inżynieryjnej / folder fontanna / należy skalkulować wymienione roboty.

Pytanie 2.
W opisie technicznym "Instalacja elektryczna i sterowania fontanny" pkt 3 widnieje zapis :"instalację elektryczną w obrębie fontanny projektuje się kablami YDYżo 450/750V o ilości żył i średnicy dostosowanych do odbioru. Kable należy ułożyć w kanałach elektroinstalacyjnych typu LS oraz KS firmy EMITER. Kanały, puszki, przełączniki oraz gniazda zamontować należy natynkowo do ścian pomieszczenia maszynowni. Kable zasilające reflektory projektuje się kablami H-RN-F firmy Lappkabel, które należy ułożyć w rurach osłonowych w fundamencie niecki fontanny. Przejścia kabli przez ścianę maszynowni należy wykonać w rurach osłonowych oraz uszczelnić"
W związku z tym, że prace te nie są ujęte w żadnym z przedmiarów to czy są one objęte tym przetargiem?. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar robót dotyczących instalacji elektrycznej i sterowania fontanny uwzględniającej w/w prace.

Odp. Dodaje się nową pozycję przedmiarową :

Lp.PodstawaOPISJedn. obmiaruIlośćCena jedn.Wartość
 Kalkulacja własnaInstalacja elektryczna i sterowanie fontanny wg dokumentacji projektowejkpl1  

Pytanie 3.
W opisie technicznym "Instalacja elektryczna i sterowania fontanny" pkt 4 widnieje zapis "Układ sterowania składa się z szafki zasilająco-sterującej zawierającej zabezpieczenia wszystkich obwodów elektrycznych, styczniki załączające poszczególne urządzenia oraz zegary sterujące"
W związku z tym, że prace te nie są ujęte w żadnym z przedmiarów to czy są one objęte tym przetargiem? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar robót dotyczących instalacji elektrycznej i sterowania fontanny uwzględniające w/w prace.

Odp. Patrz odpowiedź jak w pytaniu 2.

Pytanie 4.
W projekcie i opisie technologicznym fontanny "Technologia uzdatniania i obiegu wody pkt nr 6 widnieje zapis "Do oświetlenia fontanny zastosowano łącznie 12 reflektorów podwodnych MP 8, każdy o mocy 75W/12V / światło białe /".
Materiały te nie są ujęte w żadnym przedmiarze, czy są one objęte tym przetargiem? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar dotyczący oświetlenia fontanny wraz z pracami towarzyszącymi.

Odp. Materiały zostały ujęte w "Zestawieniu komponentów technologii, elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych fontanny w Zebrzydowicach" - załącznik w materiałach przetargowych.

Pytanie 5.
W przedmiarze robót "Instalacja telefoniczna" pozycja nr 15 uwzględniona jest szafa telekomunikacyjna. Co należy rozumieć pod tym pojęciem. Prosimy o podanie rodzaju szafy i jej wyposażenia.

Odp. W skład szafy telefonicznej wchodzi:

  1. Szafka 1-sekc. z metalowymi drzwiami z szybą i cylindrycznym zamkiem, 6U, gł. 310 mm, typ NWE-3A06/GL/ZS - Eaton Moeller lub równoważny - 1 szt.
  2. Panel krosowy kat. 5 e, 16xRJ45 nieekranowany, typ DNW-PPL/19H1/16RJ45/5E/U/00 , - Eaton Moeller lub równoważny - 2 szt.
  3. Kabel krosowy RJ45 kat. 5 e, UTP, PVC, szary, 0,5 m, typ DNW-PC/0050/RJ45/RJ45/5E/UTP/GR/PV - Eaton Moller lub równoważny - 2 szt
  4. Akcesoria dodatkowe - Eaton Moller lub równoważny - 1 szt.

Pytanie 6.
W przedmiarze robót "Instalacja telefoniczna" nie ujęto gniazd telefonicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkową pozycję z podaniem ilości gniazd.

Odp. Dodatkowa pozycja dot. gniazd:

Lp.PodstawaOPISJedn. obmiaruIlośćCena jedn.Wartość
  Gniazdo telefoniczne 2xRJ45, KAT.3, UTP, podtynkowe, z ramkami 80 x 80 typ HSEDU2UW3F - Cabling System lub równoważnyszt2  

Pytanie 7.
W projekcie "Instalacja telefoniczna pkt 1 widnieje zapis: "Na każdym piętrze zabudowana zostanie puszka rozgałęźna". Prosimy o podanie typu i rodzaju puszki i jej wyposażenie.

Odp. Puszka rozgałęźna - obudowa natynkowa 30 parowa - typ HSTMBOX1V - Cabling System lub równoważny.

Pytanie 8.
W przedmiarze robót "Instalacja telefoniczna" nie została ujęta puszka rozgałęźna. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkową pozycję wraz z ilością puszek.

Odp.Dodatkowa pozycja dot. puszki rozgałęźnej

Lp.PodstawaOPISJedn. obmiaruIlośćCena jedn.Wartość
  Obudowa natynkowa 30 parowa typ HSTMBOX1V - Cabling System lub równoważnyszt3  

Pytanie 9.
W projekcie "Instalacja telefoniczna" pkt 1 widnieje zapis: "Cała instalacja zostanie wykonana w rurkach ochronnych". W przedmiarze nie ujęto rur ochronnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkową pozycję wraz z ilością i rodzajem rur.

Odp. Dodatkowa pozycja dot. rur do instalacji telefonicznej

Lp.PodstawaOPISJedn. obmiaruIlośćCena jedn.Wartość
  Rura karbowana o średniej odporności z pilotem - typ FXP-Ready 16 LG - Dietzel Univolt mb120  

Pytanie 10.
W przedmiarze robót "Instalacje elektryczne" pozycja nr 9.2 uwzględniona jest kuchnia elektryczna. Prosimy o podanie przykładowego typu i rodzaju kuchenki, z zaznaczeniem czy ma być to profesjonalny sprzęt wolnostojący, ogólnodostępny?

Odp. Kuchnia elektryczna, z płytą ceramiczną, piekarnikiem, 4-ro palnikowa / 4 pola Hi-Light w tym 2 pola 2-strefowe /, z programatorem elektronicznym, z termoobiegiem, klasa energetyczna A+, wolnostojąca.

Pytanie 11.
W przedmiarze robót "Instalacje elektryczne" pozycja nr 9.3 uwzględniona jest zmywarka. Prosimy o podanie przykładowego typu i rodzaju zmywarki, z zaznaczeniem czy ma to być sprzęt wolnostojący, ogólnodostępny?

Odp. Zmywarka - profesjonalna do szkła i naczyń, z termostatem temperatury do mycia 60 ºC, wyparzania 90 ºC, o wymiarach standardowych 60x60x82 z wyposażeniem min. 2 kosze + 1 pojemnik na sztućce.

Pytanie 12.
W przedmiarze robót "Instalacje elektryczne" pozycja nr 9.4 uwzględniona jest lada bemarowa. Prosimy o podanie przykładowego typu i rodzaju lady, z zaznaczeniem czy ma to być profesjonalny sprzęt wolnostojący, ogólnodostępny?

Odp. Lada bemarowa - profesjonalna, w szafce otwartej, o powierzchni ekspozycji 2 m x 0,7 m / min. 4 pojemniki /. Zakres temperatur 30 - 80 ºC.

Pytanie 13.
W przedmiarze robót "Instalacje elektryczne" pozycja nr 9.5 uwzględniona jest lodówka. Prosimy o podanie przykładowego typu i rodzaju lodówki, z zaznaczeniem czy ma to być profesjonalny sprzęt wolnostojący, ogólnodostępny?

Odp. Przyjąć chłodziarkę bez zamrażalnika, klasa energetyczna A++ , o pojemności całkowitej min. 170 l, wolnostojąca, o szerokości 55-60 cm.

Przedmiar na roboty budowlane.

Pytanie 14.
Brak w przedmiarze rozbiórki dwóch warstw istniejącego deskowania gr. 3 cm stropu nad parterem i nad I piętrem zgodnie z rysunkami zawartymi w Ocenie stanu technicznego budynku str 4 i str 5 - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót / poz. Nr 38 i 50 przedmiaru dotyczą tylko rozbiórki otynkowanej podsufitki /.

Odp. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 15.
Brak w przedmiarze rozbiórki jednej warstwy istniejącego deskowania gr. 3 cm stropu nad II piętrem zgodnie z rysunkiem zawartym w Ocenie stanu technicznego budynku str. 5 - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót / poz. Nr 62 przedmiaru dotyczy tylko rozbiórki otynkowanej podsufitki /.

Odp. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 16.
Pozycja nr 45 i 57 - płyta OSB o grub. 2 cm - zgodnie z rysunkiem zawartym w Ocenie stanu technicznego budynku str 10 i 14 powinna być grub. 3 cm - prosimy o podanie prawidłowej grubości do wyceny.

Odp. Należy przyjąć płytę grubości 3 cm.

Pytanie 17.
Pozycja nr 68 - izolacja z wełny grubości 10 cm - zgodnie z rysunkiem zawartym w Ocenie stanu technicznego budynku str 17 powinno być 20 cm wełny mineralnej - prosimy o podanie prawidłowej grubości do wyceny.

Odp. Należy przyjąć izolację z wełny grubości 10 cm.

Pytanie 18.
Brak w przedmiarze rusztu pod płytę OSB / poz. Nr 69 / tzn. łaty 5x10 cm co 85 cm zgodnie z rysunkiem zawartym w Ocenie stanu technicznego budynku str 17 - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

Odp. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 19.
Pozycja nr 69 - płyta OSB o grub. 2 cm - zgodnie z rysunkiem zawartym w Ocenie stanu technicznego budynku str 17 powinna być grubości 2,5 cm - prosimy o podanie prawidłowej grubości do wyceny.

Odp. Należy przyjąć płytę OSB o grubości 2,5 cm.

Pytanie 20.
Pozycja nr 71 i 72 - dokumentacja techniczna nie przewiduje wykonania takich robót - prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą te pozycje?

Odp. Powyższe pozycje dotyczą nowego ułożonego ocieplenia na poddaszu.

Pytanie 21.
Pozycja nr 104 - prosimy o podanie wymiarów daszków wejściowych oraz ciężaru konstrukcji i rodzaju szkła / brak tych danych w projekcie technicznym /.

Odp. Wymiary daszków bocznych - 200x230 cm - 2 szt, daszek nad wejściem głównym - 200x280 cm - 1 szt.
Wytyczne szkła: okucia przeznaczone są do stosowania ze szkłem hartowanym, bezpiecznym, klejonym na folii. Przyjęto szkło VSG 88.4 przezierne / ESG8mm/4PVB/ESG8 mm.

Pytanie 22.
Pozycja nr 48, 60, 75, 81 - wywóz gruzu na odległość 0,5 km ponad 1 km - czy Inwestor posiada miejsce na jego składowanie w tej odległości od placu budowy, czy oferent powinien ująć opłatę za wysypisko?

Odp. Pozycja bz. Gruz zagospodaruje Inwestor.

Pytanie 23.
Pozycja nr 77 - 79 - brak wywozu gruzu z rozbiórek dla w/w pozycji - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

Odp. Pozycje bz. Nie należy doliczać wywozu gruzu z rozbiórek.

Pytanie 24.
Brak w przedmiarze wykonania obróbki blacharskiej na gzymsach ujętych w poz. Nr 103 - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

Odp. Nie przewidujemy obróbek blacharskich na gzymsach.

Pytanie 25.
Brak w przedmiarze skucia istniejących gzymsów - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

Odp. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 26.
Brak w przedmiarze demontażu i ponownego montażu rur spustowych dla wykonania docieplenia elewacji - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

Odp. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 27.
Posadzki / element 7 poz. Nr 106-124 / i Posadzki wraz z izolacjami / element 22 poz. Nr 291-299 / - prosimy o potwierdzenie ilości robót dla w/w pozycji lub ich korektę, gdyż łączna powierzchnia posadzek wynikająca z tych elementów wynosi: płytki 909,08 m2 + panele 1791,26 m2 = 2700,34 m2 / bez klatki schodowej /, przy powierzchni użytkowej budynku wynoszącej 1472,15 m2 / wraz z piwnicami /

Odp. Należy wyzerować następujące pozycje: 114, 115, 118, 119, 120, 121.

Pytanie 28.
Brak w przedmiarze renowacji elementów kamiennych klatek schodowych zgodnie z opisem technicznym str 19 - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

Odp. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 29.
Brak w projekcie rysunków schodów wejściowych oraz pochylni - prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.

Odp. Rysunek w załączeniu do tego pisma.

Pytanie 30.
Pozycja nr 141 - ilość 0 m3 - prosimy o potwierdzenie.

Odp. Należy przyjąć obmiar 1,36 m3.

Pytanie 31.
Pozycja nr 166-168 - nawierzchnia z kostki w ilości 505,74 m2 wg opisu technicznego str 4 / bilans terenu / powinno być 539,90 m2 - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy przyjąć do wyceny 539,90 m2 nawierzchni z kostki.

Pytanie 32.
Pozycja nr 170-187 - prosimy o wyjaśnienie czy powyższe roboty związane są z wykonaniem jakiś instalacji wewnętrznych budynku?

Odp. Część pozycji dotyczy instalacji a część konserwacji istniejących elementów stalowych.

Pytanie 33.
Element 14 Roboty remontowe, budowlane / poz. Nr 188-219/ powtarza się w przedmiarze na Kotłownię gazową / Element 2 poz. Nr 36-67 / - w którym przedmiarze należy wycenić powyższy zakres robót?

Odp. Element 14 Roboty remontowe, budowlane / poz. 188-219 / należy wykreślić, natomiast do wyceny przyjąć Element 2.

Pytanie 34.
Pozycja nr 223 i 231 - prosimy o potwierdzenie ilości m2 cokolika do rozebrania, gdyż naszym zdaniem ilość ta jest mocno zawyżona.

Odp. Pozycja 223 i 231 - obmiar bz, jednostka mb.

Pytanie 35.
Pozycja nr 241 - nadproża stalowe z Ι do 180 mm w ilości 246,46 mb - wg rysunków nadproży powinno być 216,08 mb - prosimy o podanie prawidłowej ilości robót.

Odp. Należy wycenić 246,46 mb nadproża stalowego z Ι do 180 mm.

Pytanie 36.
Pozycja nr 244 - nadproża stalowe z Ι do 200-220 mm w ilości 24,96 mb - wg rysunków nadproży powinno być 59,24 mb - prosimy o podanie prawidłowej ilości robót.

Odp. Należy wycenić 59,24 mb nadproża stalowego z Ι do 200-220 mm.

Pytanie 37.
Pozycja nr 252 - okładzina stropów z dwóch warstw płyt Fermacell w ilości 2506,30 m2 - prosimy o wyjaśnienie ilości robót w tej pozycji i podanie prawidłowych ilości do wyceny, gdyż jednocześnie sufity podwieszone z dwóch warstw płyt j.w. ujęto w poz. Nr 49, 61, 76 / łączna ilość 1102,92 m2 /. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1472,15 m2 / wraz z piwnicami /.

Odp. Pozycję 252 wykreślić. Do wyceny przyjąć pozycję nr 49, 61, 76.

Pytanie 38.
Pozycja nr 254 - ościeżnice drzwiowe w ilości 105 m2 - powinno być 133,94 m2 - prosimy o korektę ilości robót.

Odp. Do wyceny należy przyjąć 133,94 m2 ościeżnic drzwiowych.

Pytanie 39.
Prosimy o wyjaśnienie czy ościeżnice drzwiowe mają obejmować całą grubość ściany / mur o grubości np. 65 cm /?

Odp. Należy przyjąć szerokość ościeżnic drzwiowych 30 cm.

Pytanie 40.
Pozycja nr 257 - drzwi D2 w ilości 20,70 m2 - zgodnie z zestawieniem powinno być 16,10 m2 - prosimy o korektę ilości robót.

Odp. Należy przyjąć do wyceny drzwi D2 w ilości 20,70 m2.

Pytanie 41.
Pozycja nr 267 - drzwi DP1 w ilości 8,88 m2 czyli 1 szt, wg rzutu parteru w projekcie zamiennym powinny być 2 szt czyli 17,76 m2 - prosimy o podanie prawidłowej ilości robót do wyceny.

Odp. Do wyceny należy przyjąć drzwi DP1 w ilości 2 szt czyli 17,76 m2.

Pytanie 42.
Pozycja nr 268 - drzwi DP2 w ilości 8,81 m2 czyli 1 szt, wg rzutu I piętra w projekcie zamiennym powinny być 2 szt czyli 17,62 m2 - prosimy o podanie prawidłowej ilości robót do wyceny.

Odp. Do wyceny należy przyjąć drzwi DP2 w ilości 2 szt czyli 17,62 m2.

Pytanie 43.
Pozycja nr 269 - drzwi DP3 w ilości 9,02 m2 czyli 1 szt, wg rzutu parteru w projekcie zamiennym powinny być 2 szt czyli 18,04 m2 - prosimy o podanie prawidłowej ilości robót do wyceny.

Odp. Do wyceny należy przyjąć drzwi DP3 w ilości 2 szt czyli 18,04 m2.

Pytanie 44.
Pozycja nr 270 - czy zgodnie z zestawieniem drzwi DP4 powinny być EI30, a okienko podawcze EI60?

Odp. Ma być okno EI60 zgodnie z projektem / wymagane odpowiednio jak dla ściany budynku a nie jak dla okna /.

Pytanie 45.
Pozycja nr 271-273 - prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o zestawienie stolarki okiennej wraz z podziałem, funkcjami oraz szkleniem dla poszczególnych okien / brak w dokumentacji /.

Odp. W załączeniu przedkładamy zestawienie stolarki okiennej.
Przyjąć szkło bezpieczne ESG 6 mm/16Ar/VSG 33.1 o współczynniku przenikania U=1.1 k/m2. Kolor ramy RAL: 9006.

Pytanie 46.
Brak w przedmiarze okien stałych EI60 na klatce schodowej - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Okna EI 60 są ujęte w zestawieniu stolarki / patrz odp. na pyt. 45 / oraz w przedmiarach kosztorysowych poz. 271 - 274.

Pytanie 47.
Pozycja nr 274 - prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o rysunek szklanej ścianki osłonowej wraz z wymiarami, podziałem, funkcjami oraz szkleniem dla poszczególnych okien / brak w dokumentacji /, a także konstrukcji nośnej ściany.

Odp. W załączeniu przedkładamy dokumentację wykonania ramy żelbetowej w miejscu istniejącej ściany z cegły. Dodatkowo w załączeniu wprowadza się nowe pozycje przedmiarowe wynikające z dokumentacji uzupełniającej - poz. 274.1 - 274.15. Ścianę szklaną należy wykonać w systemie Schło FW 60+HI lub równoważne w układzie słupowo - ryglowym wg załączonego schematu.
Szkło : gr 36 mm. Wewnętrzne szkło bezpieczne ESG 6 mm/16Ar/VSG 66.2 o współczynniku przenikania U=1.1 kW.m2, kolor ramy RAL : 9006.
Okna RU w fasadzie słupowo ryglowej - System Schüco lub równoważne AWS/ADS70BS.HI- okno pływające / bez słupka dzielącego - rama okna mocowana do szyby fasadowej /.

Pytanie 48.
Pozycja nr 283 - prosimy o wyjaśnienie jakich skrzydeł dotyczy ta pozycja / brak w zestawieniu stolarki /?

Odp. Pozycja nr 283 dotyczy głównych drzwi wejściowych do budynku.

Pytanie 49.
Brak w dokumentacji oraz przedmiarze robót renowacji lub wykonania nowych drzwi zewnętrznych - prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru z podaniem ilości robót.

Odp. Drzwi wejściowe ujęto w pozycji 283.

Pytanie 50.
Pozycja nr 284 - prosimy o potwierdzenie ilości robót, gdyż wg dokumentacji ilość m2 kabin WC z laminatu jest znacznie mniejsza.

Odp. Należy przyjąć do wyceny 90 m2.

Pytanie 51.
Pozycja nr 301 - malowanie ścian w ilości 3001,44 m2, natomiast gładź na ścianach jest w ilości 3120,92 m2 - prosimy o podanie prawidłowej ilości robót dla poz. 301.

Odp. W poz. 301 należy przyjąć do wyceny 3120,92 m2.

Pytanie 52.
Brak w przedmiarze kraty na drzwiach, pokazanej na elewacji wschodniej - prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości robót.

Odp. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 53.
Czy inwestor nie przewiduje remontu przewodów kominowych, gdyż brak odnośnika w dokumentacji i przedmiarach robót.

Odp. Kominy są już wykonane.

Pytanie 54.
Czy przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty wynikające z projektu zamiennego?

Odp. Tak, przedmiar obejmuje wszystkie roboty wynikające z projektu zamiennego.

Przedmiar robót "Fontanna"

Pytanie 55.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odcinki kanalizacji deszczowej i wodociągu kolidujące z budową fontanny / wg opisu technicznego / zostały już wykonane? Brak takich robót w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie lub informację, że roboty te nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu.

Odp. Roboty te nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu.

Pytanie 56.
Brak w przedmiarze ławek parkowych wg projektu. Prosimy o uzupełnienie lub informację, iż nie wchodzą w zakres przetargu.

Odp. Przyjąć 5 szt ławek parkowych wg załączonego załącznika. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Pytanie 57.
Pozycja 11 - brak krotności wywozu ziemi i opłaty za wysypisko - prosimy o uzupełnienie

Odp. Ziemię Inwestor zagospodaruje na miejscu.

Pytanie 58.
Pozycja nr 22 - okładziny z płyt granitowych - wg przedmiaru 35,743 m2 / zaliczono tylko wewnątrz mis /, natomiast wg projektu powinno być około 48 m2 - prosimy o podanie prawidłowej ilości robót do wyceny.

Odp. Do wyceny należy przyjąć 48 m2 okładziny z płyt granitowych.

Pytanie 59.
Pozycja 26-29 - prosimy o przedstawienie szczegółowych przedmiarów dotyczących wykonania przyłączy.

Odp. Patrz nowy przedmiar załączony do niniejszego pisma.

Roboty elektryczne

Pytanie 60.
Pozycja 4.11 - czy w tej pozycji należy wycenić moduły awaryjne? Jeżeli tak to ilu godzinne? Prosimy o wskazanie do których opraw ujętych w przedmiarze będą zabudowane. Zaznaczamy iż w zestawieniu materiałowym PT nie zostały uwzględnione.

Odp. Oświetlenie awaryjne ująć jak w pozycji. Moduły awaryjne dotyczą opraw stosowanych w ciągach komunikacyjnych.

Inne

Pytanie 61.
Brak w materiałach przetargowych projektu technicznego oraz przedmiaru robót na likwidację istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłącza wodociągowego, które należy wykonać wg opisu technicznego architektury str. 3 pkt 2 oraz rysunku zagospodarowania terenu. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Inwestora w/w dokumentów lub informację, że roboty te nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 59. Informujemy, że budynek starej szkoły ma wykonane przyłącza.

SIWZ i umowa

Pytanie 62.
Pkt 12 ppkt 2 SIWZ - "na podstawie przedmiaru robót wykonawca zobowiązany jest wypełnić kosztorys ofertowy w formie uproszczonej / we wszystkich pozycjach /.."
Prosimy o określenie czy do oferty można dołączyć kosztorys ofertowy w postaci wydruku z własnego programu kosztorysowego w układzie zgodnym z załączonym do materiałów przetargowych przedmiarem / tzn. zawierający nr specyfikacji, opis robót, jednostkę, ilość robót, cenę jednostkową i wartość robót /? Czy opisy robót muszą być dosłowne takie jak podane w przedmiarach, czy wystarczy aby zachowany był sens zdania w sposób jednoznaczny opisujący robotę w danej pozycji kosztorysowej?

Odp. Do oferty może być dołączony kosztorys ofertowy w postaci wydruku z własnego programu kosztorysowego, pod warunkiem zachowania nr specyfikacji, pozycji, opisów pozycji , ilości i jednostek zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Opisy robót muszą być takie jak w przedmiarze.

Pytanie 63.
Jeżeli Inwestor podtrzymuje zapis, iż do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy / załączony przez Inwestora na stronie internetowej / , to prosimy o zamieszczenie kosztorysów w formie edytowalnej np. w formacie "excel" wraz z uwzględnieniem zmian wynikających z odpowiedzi.

Odp. Zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi należy nanieść samodzielnie, zgodnie z pisemnymi odpowiedziami.

Pytanie 64.
Prosimy o wyjaśnienie § 1 "Zakres zgodny z dokumentacja projektową, przedmiarem / jako dokument pomocniczy / ..?" - dlaczego przedmiar jest dokumentem pomocniczym skoro oferent nie może dokonywać żadnych zmian w załączonym przedmiarze robót i jak będą rozliczane roboty, gdy wystąpią istotne różnice w ilościach pomiędzy przedmiarem Zamawiającego a rzeczywistą ilością robót do wykonania?

Odp. Zapis "jako dokument pomocniczy" został wpisany pomyłkowo i należy go usunąć. Rozliczenie robót nastąpi wg ilości faktycznie wykonanych, jednak wartość nie może przekroczyć wartości umownej.

Pytanie 65.
Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego ostatnia płatność uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na użytkowanie, skoro przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót a nie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odp. Ponieważ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie "potwierdza" wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, jest to element "weryfikujący" robotę budowlaną. Dodatkowo jest to informacja dla wykonawcy, iż roboty należy zakończyć odpowiednio wcześniej aby w terminach administracyjnych zmieścić się z uzyskaniem decyzji do dnia 31.07.2012 r.

UWAGA!
Ze względu na objętość dokumentu załączniki do niniejszego pisma należy pobrać ze strony internetowej UG - www.zebrzydowice.pl.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO PISMA - UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ ZNAJDUJE SIĘ W MENU "Dokumenty przetargowe" (na stronie www.zebrzydowice.pl) - LINK