Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 28 2011 12:18:52

Zebrzydowice, dnia 27.04.2011 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania przedstawicieli reprezentujących ich w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu. Reprezentantów należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 9 maja 2011 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 27.04.2011 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania przedstawicieli reprezentujących ich w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu. Reprezentantów należy zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 9 maja 2011 r.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA