Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych
Dodane przez admin_ug dnia Maj 05 2011 14:49:35Przetarg

 1. Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych :

  a) FSO-POLONEZ Caro Plus, nr rejestracyjny KAW 911N, nr nadwozia SUPBO1C6HXW162753, rok produkcji 1999 - cena wywoławcza 1500,00zł

  b)FSO-POLONEZ Caro, nr rejestracyjny SCI 66LF, nr nadwozia SUPB01ABF00591797, rok produkcji 1993 - cena wywoławcza 700,00 zł


Rozszerzona zawartość newsaPrzetarg

 1. Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych :

  a) FSO-POLONEZ Caro Plus, nr rejestracyjny KAW 911N, nr nadwozia SUPBO1C6HXW162753, rok produkcji 1999 - cena wywoławcza 1500,00zł

  b)FSO-POLONEZ Caro, nr rejestracyjny SCI 66LF, nr nadwozia SUPB01ABF00591797, rok produkcji 1993 - cena wywoławcza 700,00 zł

 2. Samochody można oglądać w dniach od 09.05.2011r. do 23.05.2011 r. w godzinach pracy UG Zebrzydowice od godz. 8.00 do 14.00 - po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną - Kazimierz Herman - inspektor gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6 , pokój 35.
  tel. 32 47 55 151 kom. 660 549 336

 3. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oferenta (lub nazwę firmy), NIP, tel. kontaktowy;
  b) adres zamieszkania oferenta lub siedziby firmy;
  c) oferowaną cenę za przedmiot przetargu (wartość brutto wyrażona w złotych) z dopiskiem nr rejestracyjnego pojazdu;
  d) datę sporządzenia oferty;
  e) podpis oferenta.

 4. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup samochodu POLONEZ-Caro-Plus lub POLONEZ-Caro" w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowicach, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, pokój 35 w terminie do 24.05.2011 roku do godz: 9.45

 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2011r.o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul Ks. Antoniego Janusza 6, pokój 38.

 6. Przedmiot przetargu zostanie sprzedany uczestnikowi , który zaoferuje najwyższą cenę nabycia wyższej od ceny wywoławczej dla danego pojazdu .

 7. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .

 8. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA