Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych
Dodane przez admin_ug dnia Maj 31 2011 10:44:02

Przetarg

 1. Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych :

  a) FSO-POLONEZ Caro Plus, nr rejestracyjny KAW 911N, nr nadwozia SUPBO1C6HXW162753, rok produkcji  1999 -  cena wywoławcza 1300,00zł

  b) FSO-POLONEZ Caro, nr rejestracyjny SCI 66LF, nr nadwozia SUPB01ABF00591797, rok produkcji  1993 - cena wywoławcza 500,00 zł


Rozszerzona zawartość newsa

Przetarg

 1. Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych :

  a) FSO-POLONEZ Caro Plus, nr rejestracyjny KAW 911N, nr nadwozia SUPBO1C6HXW162753, rok produkcji  1999 -  cena wywoławcza 1300,00zł

  b) FSO-POLONEZ Caro, nr rejestracyjny SCI 66LF, nr nadwozia SUPB01ABF00591797, rok produkcji  1993 - cena wywoławcza 500,00 zł

 2. Samochody można oglądać w dniach od 31.05.2011r. do 08.06.2011 r. w godzinach pracy UG Zebrzydowice  od godz. 8.00 do 14.00     -       po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną - Kazimierz Herman - inspektor gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6 , pokój 35.
  tel. 32 47 55 151 kom. 660 549 336

 3. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oferenta (lub nazwę firmy), NIP, tel. kontaktowy
  b) adres zamieszkania oferenta lub siedziby firmy
  c) oferowaną cenę za przedmiot przetargu (wartość brutto wyrażona w złotych) z dopiskiem nr rejestracyjnego pojazdu
  d) datę sporządzenia oferty,
  e) podpis oferenta.

 4. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup samochodu POLONEZ-Caro-Plus lub POLONEZ-Caro" w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowicach, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, pokój nr 35 w terminie do 09.06.2011 roku do godz: 9.45

 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   09.06.2011r. o godzinie 10.00  w sali nr 38 Budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowicach, ul. Ks. Antoniego Janusza 6.

 6. Przedmiot przetargu zostanie sprzedany uczestnikowi, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia wyższej od ceny wywoławczej dla danego pojazdu.

 7. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .

 8. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA