Przetarg IR.271.6.2011 ("Budowa kompleksu boisk sportowych ...")
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 13 2011 12:36:04

Zebrzydowice, dnia  13.06.2011 r.

IR.271.6.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 / boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym / w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55" wybrano ofertę firmy:

 POLCOURT  S.A.
01-510 WARSZAWA
UL. GEN. ZAJĄCZKA  11 lok. C7

Cena oferty - 2.110.400,99  zł w tym podatek VAT w wysokości  394.627,83 zł
Kryterium oceny ofert - cena 100%.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  13.06.2011 r.

IR.271.6.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 / boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym / w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55" wybrano ofertę firmy:

 POLCOURT  S.A.
01-510 WARSZAWA
UL. GEN. ZAJĄCZKA  11 lok. C7

Cena oferty - 2.110.400,99  zł w tym podatek VAT w wysokości  394.627,83 zł
Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:

1. POLCOURT S.A.
Warszawa ul. Gen. Zajączka 11 lok. C 7 - przyznana punktacja - 100,00 pkt

2. STAVBAU Sp. z o.o.
Bytom ul. Strzelców Bytomskich 59 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak właściwego kosztorysu ofertowego dot. robót budowlanych w budynku zaplecza sanitarno - szatniowego, brak aktualnej informacji z  KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, brak karty technicznej oferowanej nawierzchni poliuretanowej i z trawy syntetycznej, brak opinii bankowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł /

3. PPUH ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 80,49 pkt


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA