Przetarg IR.271.9.2011 ("Zagospodarowanie centrum Zebrzydowice i Marklowic G. ...")
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 13 2011 12:37:46

Zebrzydowice, dnia   13.06.2011 r.

IR.271.9.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Marklowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia"

     W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia   13.06.2011 r.

IR.271.9.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Marklowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia"

     W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
W związku z dokonaną wizją w terenie prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót w części dotyczącej regulacji studni  kanalizacji deszczowej oraz kratek deszczowych i założenia brakujących włazów na studniach ciągu głównego.

Odp. Należy do wyceny uwzględnić n/w dodatkowe pozycje.

Lp.Nr spec. Techn..OpisJednostka
obmiaru
IlośćCena
jedn.
Wartość
  Układ komunikacyjny w centrum Zebrzydowic    
1 Odwodnienie CPV 45231300-8    
1 d.1ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie w kat. IIIm369,30  
2 d.1STWykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głęb. Do 1,5 m, szer. 0,8 - 1,5 mm35,00  
3 d.1STPełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. Do 1 m i głęb. Do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat III-IV z rozbiórkąm2126,00  
4 d.1STKanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub 10 cmm249,50  
5 d.1STKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. Zewn. 160 mmmb45,00  
6 d.1STKanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub 15 cm
Krotność =2
m249,50  
7 d.1STStudzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr 500 mm z osadnikiem bez syfonu - kompletszt6,00  
8 d.1STZasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat. Gr III-IV Grunt uprzednio odspojony - szer 0,8 - 1,5 mm340,95  
9
d.1
STRoboty ziemne wyk koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi kat I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam samowyładowczymi na odl. 5 kmm328,35  
10 d.1STMontaż włazów kanałowych - na studniachkpl4,00  
11 d.1STMontaż krat ściekowych
 
kpl2,00  
12 d.1STRegulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznychszt3,00  
13 d.1STRegulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowychszt4,00  
14 d.1STRoboty ziemne wyk koparkami podsiębiernymi 0,6 m3 w ziemi kat I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam samowyładowczymi na odl. 5 km - wywóz zmagazynowanej przemieszanej starej podbudowym372,00  
  Razem dział. Odwodnienie    
  Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa
    

 
 z up. WÓJTA
mgr Piotr Fojcik
Sekretarz