Przetarg IR.271.11.2011 ("Przebudowa linii elektroenergetycznej SN i nN ...")
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 16 2011 13:10:08

Dnia 16.06.2011r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Przebudowa linii elektroenergetycznej SN i nN w związku z budową kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 / boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym / w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2011r. pod nr 160960.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=160960&rok=2011-06-16 .