Przetarg IR.271.10.2011 ("Wykonanie placu zabaw przy SP w Marklowicach G. ...")
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 04 2011 13:45:34

Zebrzydowice, dnia  04.07.2011 r.

IR.271.10.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25"  wybrano ofertę firmy:

 PPUH ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe
Ul. Jagiellonska 25 a

Cena oferty -  109.831,53  zł w tym podatek VAT w wysokości  20.537,60 zł


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  04.07.2011 r.

IR.271.10.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25"  wybrano ofertę firmy:

 PPUH ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe
Ul. Jagiellonska 25 a

Cena oferty -  109.831,53  zł w tym podatek VAT w wysokości  20.537,60 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:

1. COLOR-SPORT  Adam Wilk
Bieruń  ul. Warszawska 299  -oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym dokonano zmian w opisach pozycji kosztorysowych i ilościach, brak aktualnego zaświadczenia z ZUS, aktualnego wpisu do rejestru działalności gospodarczej , nie wypełnienie w całości druku oferty wykonawcy  /

2. PPUH ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 100,00 pkt


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA