Przetarg IR.271.12.2011 ("Zagospodarowanie centrum Zebrzydowice i Marklowic G. ...")
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 06 2011 11:06:04

Dnia 06.07.2011r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum Zebrzydowice i Marklowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2011r. pod nr 186364.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=186364&rok=2011-07-06 .