Przetarg IR.271.13.2011 ("Remont ul. Szkolnej w M.G. – usuwanie skutków powodzi")
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 13 2011 11:50:47

Dnia 13.07.2011r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Remont ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych – usuwanie skutków powodzi" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2011r. pod nr 197086.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=197086&rok=2011-07-13 .