Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na " remont ul. Szkolnej..."
Dodane przez gci dnia Sierpień 08 2011 12:51:47
Zebrzydowice, dnia  08.08.2011 r.

IR.271.13.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

 Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. „Remont ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych – usuwanie skutków powodzi” wybrano ofertę firmy:

DRO-MOST  Marek KUNZ
BRENNA
UL. JATNY  121              
Cena oferty –  143.639,23  zł w tym podatek VAT w wysokości  26.858,37  zł


Rozszerzona zawartość newsa
Zebrzydowice, dnia  08.08.2011 r.

IR.271.13.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

 Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. „Remont ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych – usuwanie skutków powodzi” wybrano ofertę firmy:

DRO-MOST  Marek KUNZ
BRENNA
UL. JATNY  121              
Cena oferty –  143.639,23  zł w tym podatek VAT w wysokości  26.858,37  zł
Kryterium oceny ofert – cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:
1. Firma KAMRAT S.C.
Studzionka ul. Wodzisławska 1 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy  Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / wadium złożone w pieniądzu nie wpłynęło  na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, brak opinii bankowej potwierdzającej zabezpieczone środki lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 150.000 zł/

2. PPUH ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a – przyznana punktacja – 84,65 pkt

3. DRO-MOST Marek Kunz
Brenna ul. Jatny 121 – przyznana punktacja – 100 pkt

4. Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.
Rybnik ul. Mikołowska 107 – przyznana punktacja – 96,03 pkt

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta