Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Budwa parkingu w Centrum Kończyc..."
Dodane przez gci dnia Sierpień 09 2011 12:41:15
Zebrzydowice, dnia  09.08.2011 r.

IR.271.14.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------


Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. „Budowa parkingu w Centrum Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej – etap I” wybrano ofertę firmy:

PPUH  ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe  
Ul. Jagiellońska 25 a              
                                     
Cena oferty –  136.765,67  zł w tym podatek VAT w wysokości   25.574,07  zł

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:

Rozszerzona zawartość newsa
Zebrzydowice, dnia  09.08.2011 r.

IR.271.14.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------


Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. „Budowa parkingu w Centrum Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej – etap I” wybrano ofertę firmy:

PPUH  ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe  
Ul. Jagiellońska 25 a              
                                     
Cena oferty –  136.765,67  zł w tym podatek VAT w wysokości   25.574,07  zł

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:
1. PPUH ARKOM Sp. z o.o.
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a – przyznana punktacja – 100,0 pkt

2. ARBET  - Kolarski S.C.
Michał Kolarski, Magdalena Kolarska
Wodzisław Śl. ul. Kokoszycka 176 – przyznana punktacja – 86,76 pkt

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta