IR.271.16.2011 (Akcja zima na terenie sołectw: Zebrzydowice D. i G., i Marklowice G.)
Dodane przez admin_ug dnia Sierpień 29 2011 13:06:31

Dnia 29.08.2011r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2011r. pod nr 262824.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=262824&rok=2011-08-29 .