Przetarg IR.271.19.2011 ("Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej ...")
Dodane przez admin_ug2 dnia Wrzesień 26 2011 12:37:19

Dnia 26.09.2011r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Tuwima boczna w Kaczycach / Gmina Zebrzydowice /" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2011r. pod nr 304542.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=304542&rok=2011-09-26 .