Przetarg IR.271.20.2011 ("Udzielenie kredytu długoterminowego ...")
Dodane przez admin_ug2 dnia Wrzesień 29 2011 12:36:36

Dnia 29.09.2011r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 4000000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie Gminy na rok 2011 deficytu budżetowego zwiazanego z realizacją wydatków majatkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. " - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2011r. pod nr 311094 - 2011.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311094&rok=2011-09-29 .