Przetarg IR.271.18.2011 ("Kompleksowe ubezpieczenia ...")
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 29 2011 14:27:43

Zebrzydowice, dnia  29.09.2011 r.

IR.271.18.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej"  wybrano ofertę firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  29.09.2011 r.

IR.271.18.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej"  wybrano ofertę firmy:

Część I - ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną:

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny
Katowice ul. Mickiewicza 29 - cena oferty  76.048,00 zł

Część II - ubezpieczenia komunikacyjne:

CONCORDIA POLSKA  TUW Oddział Śląsko - Małopolski
Katowice ul. Mickiewicza 29 - cena oferty   26.957,00 zł

Część III - ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej:

CONCORDIA POLSKA TUW  Oddział Śląsko - Małopolski
Katowice ul. Mickiewicza 29 - cena oferty  5.900,00 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:

1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział Katowice
Katowice al. Rozdzieńskiego 88 A.- oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp

2. CONCORDIA POLSKA TUW
Oddział Śląsko - Małopolski
Katowice ul. Mickiewicza 29 - wybrano ofertę na część II - ubezpieczenia komunikacyjne i na część III - ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej.

3. Polski Związek Motorowy - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group Oddział Regionalny
Katowice ul. Mickiewicza 29 - wybrano ofertę na część I - ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta