Przetarg IR.271.20.2011 ("Udzielenie kredytu długoterminowego ...")
Dodane przez admin_ug dnia Październik 06 2011 12:53:59

Zebrzydowice, dnia  06.10.2011 r.

IR.271.20.2011

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie Gminy na rok 2011 deficytu budżetowego związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  06.10.2011 r.

IR.271.20.2011

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie Gminy na rok 2011 deficytu budżetowego związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Bardzo prosimy o udostępnienie Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice NR IX/72/11 z dnia 28.09.2011 r wraz z załącznikiem zawierającym wykaz przedsięwzięć do WPF.

Odp. W załączeniu przedkładamy uchwałę i wykaz przedsięwzięć do WPF.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Załącznik - POBIERZ