Przetarg IR.271.20.2011 ("Udzielenie kredytu długoterminowego ...")
Dodane przez admin_ug dnia Październik 10 2011 12:23:02

Zebrzydowice, dnia  10.10.2011 r.

IR.271.20.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie Gminy na rok 2011 deficytu budżetowego związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"  wybrano ofertę Banku:

 ING  BANK ŚLĄSKI  S.A.
Oddział Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.  ul. Kusza 27

Ostateczna cena oferty wynosi 555.851,06 PLN

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  10.10.2011 r.

IR.271.20.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie Gminy na rok 2011 deficytu budżetowego związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"  wybrano ofertę Banku:

 ING  BANK ŚLĄSKI  S.A.
Oddział Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.  ul. Kusza 27

Ostateczna cena oferty wynosi 555.851,06 PLN

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:

1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
II Śląskie Centrum Korporacyjne w Gliwicach
Gliwice ul. Wyszyńskiego 6 - przyznana punktacja - 96,06 pkt

2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Oddział Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl. ul. Kubsza 27 - przyznana punktacja - 100 pkt

3. BANK SPÓŁDZIELCZY Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie zdrój ul. 1 Maja 10 - przyznana punktacja - 86,31 pkt


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta