Przetarg IR.271.21.2011 ("Stworzenie ośrodka sportów..."-II etap realizacji /uzupełnienie/)
Dodane przez admin_ug dnia Październik 26 2011 10:56:45

Zebrzydowice, dnia  26.10.2011 r.

IR.271.21.2011

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - II etap realizacji / uzupełnienie /"

     W związku z naszym pismem nr   IR.271.21.2011 z dnia 14.10.2011 r   udzielamy następującej odpowiedzi:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  26.10.2011 r.

IR.271.21.2011

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - II etap realizacji / uzupełnienie /"

     W związku z naszym pismem nr   IR.271.21.2011 z dnia 14.10.2011 r   udzielamy następującej odpowiedzi:

Treść zapytania.

Pytanie 1.

W opublikowanych materiałach dot. zamówienia pn. Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - II etap realizacji / uzupełnienie / zamieszczono dokumentację rysunkową i opisową dot muszli koncertowej oraz jej zaplecza.

Czy roboty opisane w w/w dokumentacji dot. muszli koncertowej są przedmiotem tego zamówienia, jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru na roboty budowlane o stosowane pozycje na ten zakres robót. Aktualny przedmiar uwzględnia tylko pozycje dot. robót zaplecza muszli.

Odp. W odpowiedzi na zapytanie dołączamy w załączeniu:

  1. mapę poglądową
  2. dodatkowy przedmiar robót / odp. na pytanie /
  3. dokumentację projektową.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 03.11.2011 r  do godz. 09:45.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO PISMA ZNAJDUJĄ SIĘ W MENU "Dokumenty przetargowe" (na stronie www.zebrzydowice.pl) - LINK