Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości
Dodane przez admin_ug dnia Październik 28 2011 12:46:22

Zebrzydowice, 24 października 2011 r.

PR.6840.4.2011

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.40.134.2011 z dnia 20 października 2011r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kończycach Małych tj. 5 działek budowlanych na osiedlu Karolinka, będących własnością Gminy Zebrzydowice, objętych księgą wieczystą KW Nr BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, a mianowicie:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 24 października 2011 r.

PR.6840.4.2011

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.40.134.2011 z dnia 20 października 2011r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kończycach Małych tj. 5 działek budowlanych na osiedlu Karolinka, będących własnością Gminy Zebrzydowice, objętych księgą wieczystą KW Nr BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, a mianowicie:

  1.       Działki nr: 1440/106 o pow. 0,12.90 ha, stanowiącej RIIIb:
  2.       Działki nr: 1440/109 o pow. 0,07.03 ha, stanowiącej RIIIb:
  3.       Działki nr: 1440/111 o pow. 0,07.29 ha, stanowiącej RIIIb:
  4.       Działki nr: 1440/112 o pow. 0,07.45 ha, stanowiącej RIIIb:
  5.       Działki nr: 1440/113 o pow. 0,07.43 ha, stanowiącej RIIIb:

      Sposób zagospodarowania wszystkich w/w działek: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
      Obciążenia i zobowiązania: wszystkie w/w działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

      Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada (wtorek) 2011r. o godz. 13 00 , w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

      Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 25 listopada (piątek) 2011r.; decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

      W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy notarialnej - traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

      Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
 
mgr Andrzej KONDZIOŁKA