Przetarg IR.271.22.2011 („Sporządzenie zmiany Studium…”)
Dodane przez gci dnia Grudzień 01 2011 13:51:29
Dnia 01.12.2011r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem Ekofizjografii." - OGŁOSZENIE (PDF) .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2011r. pod nr 406012 -  1.12.2011
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=406012&rok=2011-12-01 .