Przetarg IR.271.22.2011 („Sporządzenie zmiany Studium…”)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 13 2011 09:08:12

Zebrzydowice, dnia  13.12.2011 r.

IR.271.22.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem Ekofizjografii" wybrano ofertę firmy:

 Pracownia Urbanistyczna Sp. z o.o.
Rybnik  ul. Sobieskiego 15

Cena oferty wynosi  -  61.500,00  zł w tym podatek VAT w wysokości  11.500,00 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  13.12.2011 r.

IR.271.22.2011

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem Ekofizjografii" wybrano ofertę firmy:

 Pracownia Urbanistyczna Sp. z o.o.
Rybnik  ul. Sobieskiego 15

Cena oferty wynosi  -  61.500,00  zł w tym podatek VAT w wysokości  11.500,00 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1. Instytut Rozwoju Miast
Kraków ul. Cieszyńska 2 - przyznana punktacja - 73,86 pkt
 
Oferta nr 2. Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o.
Katowice ul. skowronków 35 - przyznana punktacja - 63,45 pkt
 
Oferta nr 3. Pracownia Urbanistyczna Sp. z o.o.
Rybnik ul. Sobieskiego 15 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
 
Oferta nr 4. BDK - INPLUS Sp. z o.o.
Olsztyn ul. Wilczyńskiego 25 E/215 - przyznana punktacja - 48,36 pkt
 
Oferta nr 5. TERPLAN Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania Studiów, Usług i Realizacji
Katowice ul. Wita Stwosza 6/7 - przyznana punktacja - 45,45 pkt
 
Oferta nr 6. Pracownia Urbanistyczna AGO- PROJEKT S.C.
Bożena Orzeł, Barbara Zimach
Racibórz ul. Batorego 5/201 - przyznana punktacja - 65,62 pkt

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA