Ogłoszenie dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Dodane przez admin_ug2 dnia Luty 01 2012 13:10:37

OGŁOSZENIE

dotyczące konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

1. Przedmiot konsultacji :

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.14.5.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Wójta Gminy  Zebrzydowice  zapraszam   organizacje społeczne , których statutowym celem  działania jest ochrona zwierząt , działające  na obszarze gminy Zebrzydowice  do konsultacji  projektu  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na rok. 2012 .


Rozszerzona zawartość newsa

OGŁOSZENIE

dotyczące konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

1. Przedmiot konsultacji :

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.14.5.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Wójta Gminy  Zebrzydowice  zapraszam   organizacje społeczne , których statutowym celem  działania jest ochrona zwierząt , działające  na obszarze gminy Zebrzydowice  do konsultacji  projektu  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na rok. 2012 .

2. Termin konsultacji :

Dzień 1 luty 2012 r. wyznacza sę na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 21 luty 2012 r. jako dzień  jej zakończenia .

3. Forma konsultacji :

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej  Urzędu Gminy Zebrzydowice..

Propozycje i uwagi należy zgłaszać  w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice , ul. Ks. Janusza 6 , pok. Nr 51 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.

4.Stanowisko  merytoryczne :

Wyjaśnień w sprawie projektu  programu ;i konsultacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej , Rolnictwa , Ochrony  Środowiska ; i Mienia Komunalnego pok. 50, tel. 324755123 oraz Jadwiga Gabzdyl , pok. 51 , tel. 324755122.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA