Uwaga! przekroczna wartość pyłu zawieszonego
Dodane przez gci dnia Luty 13 2012 16:48:18
ZK.IIa.6333.2.11.2012
Katowice, 13.02.2012r.

Powiadomienie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia, że w dniu 12.02.2012 r. została przekroczona na stacjach w Wodzisławiu, Rybniku i Żywcu (5 doba), Zabrzu, Sosnowcu, Katowicach, Gliwicach i Tychach (2 doba), Bielsku-Białej, Cieszynie, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej (1 doba) wartość 200 µg/m3(dla doby – próg alarmowy) pyłu zawieszonego PM10 będąca progiem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Rozszerzona zawartość newsa
ZK.IIa.6333.2.11.2012
Katowice, 13.02.2012r.

Powiadomienie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia, że w dniu 12.02.2012 r. została przekroczona na stacjach w Wodzisławiu, Rybniku i Żywcu (5 doba), Zabrzu, Sosnowcu, Katowicach, Gliwicach i Tychach (2 doba), Bielsku-Białej, Cieszynie, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej (1 doba) wartość 200 µg/m3(dla doby – próg alarmowy) pyłu zawieszonego PM10 będąca progiem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i środków transportu.
Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 13.02.2012 r. obszar województwa śląskiego będzie powoli dostawał się pod wpływ zatok niżu bałkańskiego oraz niżu bałtyckiego. Pozostaniemy jeszcze nadal w zimnej kontynentalnej masie powietrza.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, niekorzystna jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego nie ulegnie poprawie. Na większości obszaru województwa, a szczególnie w kotlinach śródgórskich, dolinach i obniżeniach terenu, oraz w strefach gęstej zabudowy miejskiej w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i w aglomeracji górnośląskiej, będą występowały wysokie i bardzo wysokie przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10, a także lokalne przekroczenia dopuszczalnego średniodobowego stężenia dwutlenku siarki.
W dniu 14.02.2012 r. zwiększy się oddziaływanie na nasz region ośrodków niżowych znad Ukrainy oraz znad Skandynawii. Sytuacja meteorologiczna będzie nadal sprzyjała utrzymywaniu się niekorzystnej jakości powietrza w województwie śląskim.

    Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
1.    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,
2.    osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).
Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.
Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to
-   unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,
-     zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także
-    ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia w powietrzu zawartości dwutlenku siarki.

Urząd Marszałkowski, po konsultacji ze specjalistami medycyny, meteorologii i służbami ekologicznymi zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o:
-    ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych;
-    rezygnację ze spacerów z dziećmi;
-  ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;
-  unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.


Służba dyżurna
WCZK