Konsultacje społeczne dot. kolejowego rozkładu jazdy w roku 2013
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 19 2012 11:54:19Ogłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych

Województwo Śląskie
reprezentowane przez Zarząd Województwa
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,
tel. +48 (32) 20 78 285
fax. +48 (32) 20 78 578
www.slaskie.pl

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu poznanie oczekiwań i preferencji mieszkańców województwa śląskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2012/2013.

Konsultacje odbędą się w terminie:

26-27 marca 2012 r. w godzinach 11:00-14:00.


Rozszerzona zawartość newsaOgłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych

Województwo Śląskie
reprezentowane przez Zarząd Województwa
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,
tel. +48 (32) 20 78 285
fax. +48 (32) 20 78 578
www.slaskie.pl

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu poznanie oczekiwań i preferencji mieszkańców województwa śląskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2012/2013.

Konsultacje odbędą się w terminie:

26-27 marca 2012 r. w godzinach 11:00-14:00.

Miejsce konsultacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice
sala 416, IV piętro
.

Dyżur będą pełnić pracownicy Wydziału Publicznego Transportu Zbiorowego.
Wnioski należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.


 

Źródło: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=5352&id_menu=