Komunikowanie się przy pomocy języka migowego
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 29 2012 10:45:27

Zebrzydowice, dnia  29.03.2012 r.

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie ustawy: o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U 2011 .209.1243), Wójt Gminy informuje, że w wypadku potrzeby komunikowania się przy pomocy języka migowego, podmiot zobowiązany udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się za pomocą wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika zgodnie z Rozdz 2 niniejszej ustawy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, a Urząd Gminy zapewnia możliwość korzystania z takiego świadczenia na zasadach określonych w w/w ustawie.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  29.03.2012 r.

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie ustawy: o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U 2011 .209.1243), Wójt Gminy informuje, że w wypadku potrzeby komunikowania się przy pomocy języka migowego, podmiot zobowiązany udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się za pomocą wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika zgodnie z Rozdz 2 niniejszej ustawy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, a Urząd Gminy zapewnia możliwość korzystania z takiego świadczenia na zasadach określonych w w/w ustawie.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA