Przetarg IR.271.1.2012 ("Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych...")
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 29 2012 13:10:19

Dnia 29.03.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Zebrzydowice" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2012r. pod nr 97774 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=97774&rok=2012-03-29 .