Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 04 2012 11:18:52

OGŁOSZENIE

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.27.11.2012 z dnia 7 marca 2012r, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kończycach Małych tj. 4 działek budowlanych na osiedlu Karolinka, będących własnością Gminy Zebrzydowice, objętych księgą wieczystą KW Nr BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, a mianowicie:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 19 marca 2012 r.

PR.6840.4.2011

OGŁOSZENIE

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.27.11.2012 z dnia 7 marca 2012r, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kończycach Małych tj. 4 działek budowlanych na osiedlu Karolinka, będących własnością Gminy Zebrzydowice, objętych księgą wieczystą KW Nr BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, a mianowicie:

  1. Działki nr: 1440/106 o pow. 0,12.90 ha, stanowiącej RIIIb:
  2. Działki nr: 1440/109 o pow. 0,07.03 ha, stanowiącej RIIIb:
  3. Działki nr: 1440/112 o pow. 0,07.45 ha, stanowiącej RIIIb:
  4. Działki nr: 1440/113 o pow. 0,07.43 ha, stanowiącej RIIIb:

     Sposób zagospodarowania wszystkich w/w działek: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

     Obciążenia i zobowiązania: wszystkie w/w działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

     Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja (wtorek) 2012r. o godz. 13 00, w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

     Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 04 maja (piątek) 2012r.; decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

     W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy notarialnej - traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA