Przetarg IR.271.2.2012 ("Wykonanie instalacji multimedialnej i dostawa ...")
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 26 2012 15:22:56

Dnia 26.04.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Wykonanie instalacji multimedialnej i dostawa wraz z montażem wyposażenia multimedialnego w filii Zespołu Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 w ramach realizacji projektu pn. "Współpraca młodych ludzi nie zna granic". - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2012r. pod nr 134626 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=134626&rok=2012-04-26 .