Przetarg IR.271.3.2012 ("Remont Domu Ludowego w Kaczycach")
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 27 2012 12:52:02

Dnia 27.04.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Remont Domu Ludowego w Kaczycach". - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2012r. pod nr 136210 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=136210&rok=2012-04-27 .