Przetarg IR.271.4.2012 ("Dostawa wyposażenia do budynku starej szkoły…")
Dodane przez gci dnia Maj 24 2012 13:17:02
Dnia 24.05.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Dostawa wyposażenia do budynku starej szkoły w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej ". - OGŁOSZENIE (PDF).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2012r. pod nr 170292 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=170292&rok=2012-05-24