Przetarg IR.271.5.2012 (Wykonanie placu zabaw ... przy SP w Kończycach Małych ...)
Dodane przez admin_ug dnia Maj 29 2012 12:52:28

Dnia 29.05.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego "RADOSNA SZKOŁA" przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2012r. pod nr 177070 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=177070&rok=2012-05-29 .