Przetarg IR.271.5.2012 (Wykonanie placu zabaw ... przy SP w Kończycach Małych ...)
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 20 2012 09:20:14

Zebrzydowice, dnia  20.06.2012 r.

IR.271.5.2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego  RADOSNA SZKOŁA  przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56" wybrano ofertę firmy:

 Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA
34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI
Białka 195

Cena oferty - 102.192,67 zł w tym podatek VAT w wysokości 19.109,20 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  20.06.2012 r.

IR.271.5.2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
-----------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego  RADOSNA SZKOŁA  przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56" wybrano ofertę firmy:

 Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA
34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI
Białka 195

Cena oferty - 102.192,67 zł w tym podatek VAT w wysokości 19.109,20 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. TOMOVY PARKY SPOL. S.r.o.
Czeska Republika
Karlovice, Radvanovice 11
51 101 TURNOV
Przedstawicielstwo w Polsce:
59-220    LEGNICA
ul. Argentyńska 26 - przyznana punktacja - 86,11 pkt
 
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA
34-220    Maków Podhalański
Białka 195 - przyznana punktacja - 100 pkt
 
Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło
37-500    Jarosław
ul. Poniatowskiego 28 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy PZP - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w kosztorysie ofertowym brak pozycji dot. ogrodzenia, modyfikacja w kosztorysie opisów i ilości, brak rejestru działalności gospodarczej /
 
Oferta nr 4. Firma Handlowa SYSTEM Krzysztof Mliczek
33-300    Nowy Sącz
ul. Wyspiańskiego 30 a - przyznana punktacja - 79,00 pkt
 
Oferta nr 5. PPU FIGLER Henryk
Projektowanie - Produkcja Placów Zabaw
42-603      Tarnowskie Góry
ul. Witosa 73 - przyznana punktacja - 90,65 pkt
 
Oferta nr 6. PPUH DREWNOGRÓD Robert Lis
Podzamcze ul. Źródlana 14
26-065 Piekoszów - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 ustawy PZP - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w kosztorysie ofertowym zmiana opisów pozycji, brak pozycji, brak ilości jedn. /
 
Oferta nr 7. ELTETE - POLSKA Sp. z o.o.
47-110    Kolonowskie
ul. Zakładowa 2 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 ustawy PZP - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w ofercie brak kosztorysu ofertowego, brak KRK, brak zaświadczenia ZUS o nie zaleganiu z opłatami /
 
Oferta nr 8. PPUH ARKOM Sp. z o.o.
43-410 Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 83,13 pkt
 
Oferta nr 9. Place zabaw DARMAR Dariusz Stos
59-700    Bolesławiec
Bożejowice 34 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 ustawy PZP - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w kosztorysie brak 2 pozycji, zmiana opisów pozycji kosztorysowych /

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA