Przetarg IR.271.8.2012 (Budowa parkingu w Centrum K.M. przy ul. Jagiellońskiej - etap II)
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 25 2012 14:16:27

Dnia 25.06.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania Budowa parkingu w Centrum Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej - etap II - OGŁOSZENIE (PDF).
Zadanie współfinansowane w ramach działania WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji odpowiadajacym warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2012r. pod nr 218956 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=218956&rok=2012-06-25 .