Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 29 2012 11:09:30

Zebrzydowice, 20 czerwca 2012 r.

PR.6840.5.2011

OGŁOSZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.66.28.2012 z dnia 20 czerwca 2012r. ogłoszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, a mianowicie:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 20 czerwca 2012 r.

PR.6840.5.2011

OGŁOSZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.66.28.2012 z dnia 20 czerwca 2012r. ogłoszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, a mianowicie:

  1. Działki nr: 264/4dz o pow. 0,2707 ha, położonej w obrębie Kończyce Małe, stanowiącej rolę kl. IVa:
  2. Działki nr: 166/13 o pow. 0,4688 ha, w obrębie: Kaczyce Górne, stanowiącej RIIIb, RIVa i PsIV:

     Rodzaj i termin zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z przeznaczeniem miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

     Wykaz zostanie wywieszony w dniu 29 czerwca 2012r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. we "Wiadomościach znad Piotrówki" oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice, jak również przez rozplakatowanie na wyznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń.

     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA