Wykaz lokali mieszkalnych do zbycia w drodze sprzedaży (PR.7145-1/09)
Dodane przez admin_ug dnia Maj 15 2009 14:15:43

Zebrzydowice, 11 maja 2009 r.

PR.7145-1/09

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 0151-V/18/40/09 z dnia 6 maja 2009r. ogłoszony został wykaz lokali mieszkalnych, do których Gmina Zebrzydowice posiada własnościowe prawo w Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju - przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym (pierwszeństwo nabycia).


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 11 maja 2009 r.

PR.7145-1/09

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 0151-V/18/40/09 z dnia 6 maja 2009r. ogłoszony został wykaz lokali mieszkalnych, do których Gmina Zebrzydowice posiada własnościowe prawo w Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju - przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym (pierwszeństwo nabycia).

Wykaz obejmuje :

  1. Lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego, usytuowanego w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17A. Ilość pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Powierzchnia lokalu: 31,44 m2, powierzchnia przynależnej piwnicy: 4,31 m2. Cena nieruchomości - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 40.000,00 zł.
  2. Lokal mieszkalny nr 10 położony na parterze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego, usytuowanego w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17A. Ilość pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka. Powierzchnia lokalu: 46,00 m2, powierzchnia przynależna: 11,93 m2. Cena nieruchomości - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 55.000,00 zł.

Wykaz został wywieszony w dniu 11 maja 2009r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) - 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Szczegółowych informacji udziela Referat PR Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. (032) 47 55 123, lub 47 55 122.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA