IR- przetarg 03/2009 (Remont dachu na budynku "Starej Szkoły"... )
Dodane przez admin_ug dnia Maj 19 2009 11:00:36

Zebrzydowice, dnia  19.05.2009 r.

IR- przetarg 03/2009

OGŁOSZENIE
--------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Remont dachu na budynku Starej Szkoły w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX  Firma Prywatna MAREK GAJEWSKI
RYBNIK   UL. LARYSZA 11

Cena oferty wynosi :  292.459,80  zł w tym VAT w wysokości 52.738,66  zł.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  19.05.2009 r.

IR- przetarg 03/2009

OGŁOSZENIE
--------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na realizację zadania p.n. "Remont dachu na budynku Starej Szkoły w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX  Firma Prywatna MAREK GAJEWSKI
RYBNIK   UL. LARYSZA 11

Cena oferty wynosi :  292.459,80  zł w tym VAT w wysokości 52.738,66  zł.

Do przetargu oferty przetargowe złożyli n/w wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe DEKAR - BUD
  Artur Ciesielski
  Bielsko - Biała  ul. Łagodna 11/63
   - oferta odrzucona w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w kosztorysie ofertowym brak dodatkowych pozycji kosztorysowych ujętych w odpowiedziach na zapytania z dnia 11.05.2009 r. i 14.05.2009 r., brak kodów CPV i odniesienia się do ST /.

 2. Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane ERBUD  Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Podmiejska 71
  -  oferta odrzucona w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w kosztorysie ofertowym brak ostatniej pozycji kosztorysowej ujętej w odpowiedziach na zapytania z dnia 14.05.2009 r. /

 3. REMONT-EX Firma Prywatna  Marek Gajewski
  Rybnik  ul. Larysza 11 - przyznana punktacja - 100 pkt.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA