Przedłużenie terminu składania ofert
Dodane przez gci dnia Sierpień 09 2012 14:34:41
Przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko Animator lokalny - GOPS w Zebrzydowicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuję o wydłużeniu terminu składania ofert na stanowisko animatora lokalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ostateczny termin składania dokumentów wyznaczony został na dzień 17.08.2012r.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert – Animator lokalny.