Przetarg IR.271.9.2012 (Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Z-cach)
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 06 2012 14:06:12

Dnia 06.09.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zebrzydowicach - OGŁOSZENIE (PDF).
Zadanie współfinansowane w ramach działania WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji odpowiadajacym warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2012r. pod nr 334358 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=334358&rok=2012-09-06 .