Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 07 2012 12:48:55

INFORMACJA

     W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 21 września 2012 r. propozycji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm .), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

     Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie, e-mail, ustnie do protokołu w UG Zebrzydowice - BOM (p. W. Jendral) w godz. pracy Urzędu.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA