Przetarg IR.271.9.2012 (Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Z-cach)
Dodane przez admin_ug dnia Październik 01 2012 08:13:25

Zebrzydowice, dnia  01.10.2012 r.

IR.271.9.2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik  ul. Larysza 11

Cena oferty wynosi  - 425.928,66  zł  w tym podatek VAT w wysokości   79.645,20  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  01.10.2012 r.

IR.271.9.2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik  ul. Larysza 11

Cena oferty wynosi  - 425.928,66  zł  w tym podatek VAT w wysokości   79.645,20  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. REMONT-EX Firma Prywatna  Marek Gajewski
Rybnik  ul. Larysza 11 - przyznana punktacja - 100 pkt
 
Oferta nr 2. PPUH  SKID  Sp. z o.o.
Pawłowice  ul. Polna  16 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / modyfikacja przedmiaru poprzez usunięcie w kosztorysie ofertowym podstawy wyceny, brak kodów CPV /
 
Oferta nr 3. PPHU VISBUD 1
Wisła  ul. 1 Maja 83 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 ustawy Pzp -  "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w kosztorysie ofertowym wystąpiła niezgodność opisów, ilości, jednostek pozycji, zmiana podstawy wyceny, brak kodów  CPV w stosunku do przedmiaru, wg którego należało wycenić ofertę / 

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA