Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Dodane przez admin_ug dnia Październik 05 2012 10:33:06

Zebrzydowice, 28 września 2012 r.

PR.6840.2.2011

OGŁOSZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.118.43.2012 z dnia 28 września 2012r. ogłoszony został wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Kończyce Małe przy drodze wojewódzkiej nr 937 (ul. jagiellońskiej), w obrębie nr: 0003, Kończyce Małe, oznaczonej geodezyjnie jako dwie działki o numerach ewidencyjnych: 1901/2 i 1901/3 o łącznej powierzchni 0,12.94 ha, zabudowanej budynkiem pawilonu sportowego, stanowiącej inne tereny zabudowane "Bi", będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 28 września 2012 r.

PR.6840.2.2011

OGŁOSZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr SG.0050.118.43.2012 z dnia 28 września 2012r. ogłoszony został wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Kończyce Małe przy drodze wojewódzkiej nr 937 (ul. jagiellońskiej), w obrębie nr: 0003, Kończyce Małe, oznaczonej geodezyjnie jako dwie działki o numerach ewidencyjnych: 1901/2 i 1901/3 o łącznej powierzchni 0,12.94 ha, zabudowanej budynkiem pawilonu sportowego, stanowiącej inne tereny zabudowane "Bi", będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

     Rodzaj i termin zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z przeznaczeniem miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

     Wykaz zostanie wywieszony w dniu 05 października 2012r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. w Głosie Ziemi Cieszyńskiej oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice, jak również przez rozplakatowanie na wyznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń.

     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA