IR.271.12.2012 (Akcja zima na terenie sołectw: Zebrzydowice D. i G., i Marklowice G.)
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 09 2012 14:03:45

Dnia 09.10.2012r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2012r. pod nr 388210.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=388210&rok=2012-10-09 .