IR.271.12.2012 (Akcja zima na terenie sołectw: Zebrzydowice D. i G., i Marklowice G.)
Dodane przez admin_ug dnia Październik 23 2012 13:56:30

Zebrzydowice, dnia  23.10.2012 r.

IR.271.12.2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zebrzydowicach
Kończyce Małe  ul. Jagiellońska 35

Średnia cena 1 godziny czynnej akcji zimowego utrzymania wynosi 134,10 zł brutto.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu wzięła udział n/w firma:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  23.10.2012 r.

IR.271.12.2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zebrzydowicach
Kończyce Małe  ul. Jagiellońska 35

Średnia cena 1 godziny czynnej akcji zimowego utrzymania wynosi 134,10 zł brutto.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przetargu wzięła udział n/w firma:

Oferta nr 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zebrzydowicach
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35 - przyznana punktacja - 100 pkt

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA