Remont Domu Ludowego w Kaczycach
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 26 2012 09:15:19

Zebrzydowice, dnia 26.10.2012 r


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
--------------------------------------------------------------------------------

Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wymiana pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2012r. pod nr 418888.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=418888&rok=2012-10-26 .